Με απόλυτη επιτυχία έληξε το 1st MUSICAL | CHOREOGRAPHY | GYMNASTIC | PRESENTATION

για πολυ περισσότερο φωτογραφικό υλικό δείτε στο :

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlmFkKHVEIRHcUHG457H9joQkE3vFX1Gs5lHa7eXmaXtSGddgf~%3By8ZC~%3B1Keuzo9NFZSDZFqz5~_kq93nteVv5K0cFhtM57ppk48Rlh8fWeoY0Odd~_JJWtXCSkEUSmZMaciYUkU~%3Bu9SxoZ9K6gStnjusnh1JXBRNSRNFLP2kH6TvWA095z5K8uBq6rx6RPGKEvnBJehsAnu5szpbTauHjiprp0SIsGyuZCmJpJ93PDuzsc3~_2WUfLitY7sezndcrDna8XjJkvnrBADVDz1rkuaopaVvqnBwOp6DGm1aciyp2XVWiylWPbzUzX~_J8VZP9aoKZbzJJDTmh1PQsMlJJfEuciypjr87JfIvYRYYs1YlZJ2ayekejNzqvxJOSWkrYCZ0RlDxMdz~%3BWtB9j7oymhNuq05wSMmTHog~%3B7kbE752AXM5Z7sLNX~_72iRMzPYfWWDJ5lzJiG2LXE~%3Bjjd~%3Bch~_XdzdXeSWLrJoi2zcOlVWOmOOU2WyTcdQZx~%3Bf2kIfjhuQftQCSZITxgMRjjnqNVb0Y7yjxol0fOknTq~%3BuNv2U8y1WcKzYCTvDt7i7x5j5ce7cCY8jWeYwmPl8Bzt33JwbaYw1nRD9xOGE5XyNjdGqODtLzpxOTPfa6ag92Wiy8UyInocoOhlz8601du8aN8ga~_WdaQ0kP~%3BXC~_Zlj3tbySpoQbf211ULDuU6zyeJ08N~%3B1wU882duUMt94M2Xj2TPe5tWaJdJZ31KzRak5N50zu8KqcndMtx2rJz7PvIGVvzPSyOmT16WRHiXy405idrQ7q5KMOd~_V20k~%3Bzu2mHm3qbzLbfMCNmXmgrfimsTmfqcb6KjL3iDbDnjlrxItpmH66GkzI3G6zOFm~%3B1LX71b5GRtnkxbvGbeov3xlYdFLzD93DL1jKeOZnvpeepU3cy9u7hH~%3Bkvb8j4xSrjBSsrbCtZVUPyln7qGSX2YMULX9~%3BnFSXD1995PcG9shwifS~%3B5Onb3Z3X8BHHlxR5E~_kLUUVHnERd5Q1Z9JEMUFdThXxHZyxNhM8~_5J8~%3BDTvhwsO6ngk2kmbRa8Krc0OFfQYHCwyhx1tS~%3Bv0TQYQXdWR13p1XGwCqGVvHoOQ8u~%3BreRh6gTjTz7w4aV8ytbHlfyzlvBrD4ygMuJtNKIIon0YX~%3BJH7aD~%3BHSLe1GiYDZe3po2Y8a98eXZGCEZwJ8xQj~_eeVHLvU~_3zKk7O9yT8~_4iH3oFI~_Qm~_jqctRAuGXna6fCixJYMsMMc8lqWm0Ni~%3BCaS25kUc~%3BazkZHcHrvXktUx~%3BKlQGL7s9G1lQQf3ocLxTaTwwaREHJ1gr4bj1lIEuzeMvBrBDRvhRgkuYYVzF4RzlsNY5XDupjBcFwon04Zxd4criJQb9oNOq7w6rGAaXw9ObqRYi5fMvJN~%3BwnExKjKIPZN5PndLxMlhviOpg4LTFGp2Jv~_TKHIZs8KI3U4OH~%3BP8gr16Nn7o~_iGzxXuM~_Z1pSvJ88N~_X4p1svNMtOp6FP~%3B8Kfq0r9Jh5nU6wfxfRX65diy0~-.bps.a.10161305426755720&type=1&__xts__[0]=68.ARCpokLT6tqps7R0FcGJvImINQiNSqI4DOs7txXdp6Bdt5rB7TElL3jQO2hWEmqPc7aIhX3nBpA8nvZtpUC9cGnEp3BnjFTbsPA1CrOUjflncTzzM7k4Xu9rTDnYQ2fcyBTzSG6HNJJ4pt5_7-6BYhIo68bwlSVX39dM9oBZuutsbhEKyd8RNcOv_qCIHE_fPD6pZfmc8m_raWcHoS1KuGoqYdks5-sX1jFbgViLCrHq5Bu_KwERbNT_b5dTWuKnQwBzlCS0zOUUgZXirmmVO4xG338zHkmJuWaDVHe03GbR1Z9vM5QSkZmtjImIxZcIDTkMy_KKt9OjLEIqb48gKytf_hnrt87RVfsiv8dj87hmYRVCcUGPFf21PIo-Fvu

 

Βρείτε μας στο χάρτη

Login-iconLogin