Διαδραστικές ασκήσεις online για το ΔημοτικόΧτύπα τα ρήματα που βρίσκονται στον αόριστο

 

Ξεχώρισε τον εξακολουθητικό μέλλοντα από τον στιγμιαίο μέλλοντα

 

Βάζω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά 

 

Ξεχώρισε τα ουσιαστικά από τα επίθετα 

 

Ξεχώρισε τα ρήματα, τα ουσιαστικά και τα επίθετα 

 

Τρέξε προς το σωστό αποτέλεσμα - Εκπαιδευτικό παιχνίδι με προσθέσεις

 

Τρέξε προς το σωστό αποτέλεσμα - Εκπαιδευτικό παιχνίδι με αφαιρέσεις 


Τρέξε προς το σωστό αποτέλεσμα - Εκπαιδευτικό παιχνίδι με πολλαπλασιασμούς

 

Τρέξε προς το σωστό αποτέλεσμα - Εκπαιδευτικό παιχνίδι με διαιρέσεις 


Βάλε τις λέξεις στη σωστή σειρά, ώστε να σχηματιστεί η πρόταση 


Χτύπα τις λέξεις με τη σωστή ορθογραφία 

 

Χτύπα την ορθογραφημένη λέξη - Εκπαιδευτικό παιχνίδι

         

Τηλεπαιχνίδι με προσθέσεις μονοψήφιων αριθμών  

 

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί με το 10,100,1.000

 

Γυρνάω τον τροχό και φτιάχνω οικογένειες λέξεων 


Διάλεξε ένα κουτί και περίγραψε την εικόνα που θα ανοίξεις - Παιχνίδι παραγωγής προφορικού λόγου

 

Το σταυρόλεξο της Β' Δημοτικού 

 

Το σταυρόλεξο των θεών του Ολύμπου

 

Πόσες αριθμητικές παραστάσεις του Δημοτικού μπορείς να λύσεις σωστά;

 

Η ορθογραφία των νέων ελληνικών - Θεωρία και online ασκήσεις 

 

Online ασκήσεις για τις δευτερεύουσες προτάσεις στα νέα ελληνικά

 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ρημάτων

 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των μετοχών 

 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία της προστακτικής

 

Online ασκήσεις για την ορθογραφία των ουσιαστικών

 

Ορθογραφία ρημάτων 

 

Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ - Θεωρία και ασκήσεις

    

Πολύς - πολλή - πολύ  

 

-ο ή -ω;

 

-αι ή -ε; 

  

-η ή -ι;

 

-ι ή -ει; 

 

Βάλε -τε ή -ται

 

Online άσκηση με το ρήμα είμαι

 

Βάλε το σωστό -i- 

 

Βάλε το σωστό -i-

 

Ρήματα σε -ώνω

 

Ρήματα σε -ίζω

 

Ρήματα σε -αίνω   

 

Ρήματα σε -εύω

 

-ίσα ή -ήσα;  

 

Ορθογραφία Αορίστου  

 

Χτύπα την υποτακτική 


Χτύπα την προστακτική

 

Να μεταφέρεις τις προτάσεις στο ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό  

 

Μετάτρεψε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο λόγο και το αντίστροφο 

 

Που ή πού; Πως ή πώς; 

 

Βάλε τελεία ή ερωτηματικό 

 

Κυριολεξία ή μεταφορά; 

 

Είναι παρομοίωση ή όχι;

 

Είναι προσωποποίηση ή όχι;

 

Δισ- ή δυσ-;

 

Κύριο ή κοινό ουσιαστικό;

 

Τα πρόσωπα

 

Επίλεξε τον χρόνο που ζητείται  


Ξεχώρισε τον παρατατικό από τον αόριστο

 

Βάλε τα ρήματα από το τώρα στο χθες

 

Χθες για μια στιγμή ή χθες συνέχεια; 

 

Αύριο για μια στιγμή ή αύριο συνέχεια;

 

Online άσκηση σύνταξης στα νέα ελληνικά 

 

Αγώνες προπαίδειας - Εκπαιδευτικό παιχνίδι που μπορείτε να το παίξετε μόνοι ή με τους φίλους σας

 

Βρες τη λέξη που ανήκει στην ίδια οικογένεια λέξεων

 

Διαγράφω τη λέξη που δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με τις υπόλοιπες 

 

Online άσκηση συλλαβισμού

 

Συμπλήρωσε την πρόταση με το σωστό ρήμα  


Ξεχώρισε τα φωνήεντα από τα σύμφωνα

 

Ενικός ή πληθυντικός αριθμός;

 

Αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο;  

 

Είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο;

 

Βρες το γένος των ουσιαστικών  

 

Τι δηλώνει του ουσιαστικό;   

 

Να ξεχωρίσετε τα κύρια από τα κοινά ουσιαστικά

 

Πόσες συλλαβές έχει η λέξη; 

 

Ξεχώρισε τις λέξεις: Από πόσες λέξεις αποτελείται η παρακάτω πρόταση;

 

Κλίση ισοσύλλαβων αρσενικών ουσιαστικών σε -ας

 

Κλίση ισοσύλλαβων αρσενικών ουσιαστικών σε -ης

 

Κλίση ισοσύλλαβων θηλυκών ουσιαστικών σε -η 

 

Κλίση ισοσύλλαβων θηλυκών ουσιαστικών σε -α

  

Κλίση ισοσύλλαβων ουδέτερων ουσιαστικών σε -ι

 

Κλίση ισοσύλλαβων ουδέτερων ουσιαστικών σε -o

 

Βάλε το σωστό άρθρο 

 

Συμπλήρωσε τη συλλαβή που λείπει

  

Ενεστώτας, παρατατικός ή αόριστος;

 

Στιγμιαίος μέλλοντας, εξακολουθητικός μέλλοντας ή συντελεσμένος μέλλοντας;

 

Παρακείμενος, υπερσυντέλικος ή συντελεσμένος μέλλοντας;  

 

Να βρεις πώς γράφονται οι καταλήξεις των παρακάτω ρημάτων 

 

Άσκηση για την ορθογραφία των ουδετέρων σε -ι / -υ

 

Να αναγωρίσεις τις εγκλίσεις των ρημάτων 

 

Φτιάξε σωστά την πρόταση (ποιος κάνει τι;)

 

Βρες τα υποκοριστικά 

 

Επίθετα σε -ής -ής -ές 

 

Βάλε έναν ή δύο τόνους 

 

Βάζω διαλυτικά ή όχι; 

 

Βάλε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά 

 

Βάλε τη σωστή απόστροφο  

 

Βάλε σωστά την απόστροφο

 

Διάκριση του άρθρου η από το διαζευκτικό ή 

 

Σχημάτισε την προστακτική που ζητείται 

 

Σχημάτισε τον χρόνο που ζητείται

 

Επίλεξε τον χρόνο που ζητείται 

 

Να αλλάξεις τις φράσεις βάζοντας το κατάλληλο επίθετο  

 

Σχημάτισε τον πληθυντικό αριθμό των αρσενικών 

 

Σχημάτισε τον πληθυντικό αριθμό των θηλυκών 

 

Διάλεξε την ερωτηματική αντωνυμία "ποιος-ποια-ποιο" 

 

Άρθρο ή προσωπική αντωνυμία; 

 

Η αντωνυμία είναι προσωπική ή κτητική; 

 

Βάλε τον σωστό τόνο 

 

Φτιάξε τις σύνθετες λέξεις  

 

Να σχηματίσεις τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό 

 

Συμπλήρωσε τον σωστό σύνδεσμο 

 

Σχημάτισε τον αόριστο ή τον παρατατικό 

 

Θα πάρει ή δεν θα πάρει τόνο; 

 

Βάλε το σωστό πρόσωπο  

 

Βρες το υποκείμενο

 

Βρες το αντικείμενο

 

Βρες το κατηγορούμενο

 

Βρες το ρήμα

 

Γράφεται με κεφαλαίο ή με μικρό; 

 

Συμπλήρωσε το γράμμα που λείπει 

 

Βάλε το σωστό άρθρο 

 

Η πρόταση είναι ελλειπτική ή όχι;

 

Βρες το είδος του αριθμητικού 


Ταίριαξε τα ισοδύναμα κλάσματα

 

Βάλε τη σωστή κατάληξη -μισι στα απόλυτα αριθμητικά

 

Βρες τον τοπικό προσδιορισμό 

 

Το κρυπτόλεξο των τοπικών επιρρημάτων 

         

Αλήθεια ή ψέμα; Εκπαιδευτικό παιχνίδι για τη σύγκριση διψήφιων αριθμών

 

Είναι παρομοίωση ή όχι;

           

Τρέξε προς το σωστό αποτέλεσμα της προπαίδειας 

         

Τρέξε προς το σωστό αποτέλεσμα της πρόσθεσης

 

Βρες το φωνήεν

 

Βρες το σύμφωνο 

 

Βρες τη λέξη με το δίψηφο φωνήεν

 

Βρες τη λέξη με το το δίψηφο σύμφωνο

 

Βρες το α 

 

Βρες το ε 

 

Βρες το ο

 

Βρες το σ ή ς που είναι λάθος - Online άσκηση για την Α' Δημοτικού

 

Β ή δ; 

 

Β ή θ;

 

Φ ή θ;

 

Σ ή ζ; 

 

Βάλε γ, κ ή γκ 

 

Τσ ή στ; 

 

ου ή ει;

 

αυ ή ευ;

 

οι ή ει;

 

ει ή αι; 

 

Διάλεξε τη σωστή συλλαβή με το -ν-

 

Διάλεξε τη σωστή συλλαβή με το -κ-

 

Διάλεξε τη σωστή συλλαβή με το -θ-

 

Βρες τις λέξεις που έχουν μπ 

 

Βρες τις λέξεις που έχουν ντ 

 

Βρες τη φωνούλα λα

 

Βρες τη φωνούλα να

 

Βρες τη φωνούλα τα

 

Ποια λέξη έχει μέσα της τη συλλαβή λε 

 

Ποια λέξη έχει μέσα της τη συλλαβή πα 

 

Ποια λέξη έχει μέσα της τη συλλαβή το

 

Βρες τα συνώνυμα 


Ξεχώρισε τα μικρά από τα κεφαλαία - Εκπαιδευτικό παιχνίδι για νήπια και Α' Δημοτικού


Χτύπα τα γράμματα - Εκπαιδευτικό παιχνίδι για νήπια και Α' Δημοτικού


Χτύπα τους αριθμούς - Εκπαιδευτικό παιχνίδι για νήπια και Α' Δημοτικού 

 

Να βρεις τα είδη των προτάσεων ως προς τα συστατικά τους - Τηλεπαιχνίδι

 

Βρες τους θεούς του Ολύμπου - Online άσκηση 

 

Candy Stacker

 

Maths vs Monsters

 

Math Slither  

 

King of Math

 

Zombiemath

 

Math Dash Ninjas 

 

Number Worms

 

Math Miner 

 

Snowbowl 

 

Toon Ballonz 

 

Cat Wars

 

Διαδραστικές ασκήσεις online Γλώσσας και Μαθηματικών για την Α' Δημοτικού

Γλώσσα Α' Δημοτικού: Παίζω με γράμματα και λέξεις  

 

Διαδραστικές ασκήσεις online Γλώσσας και Μαθηματικών για την B' Δημοτικού 

 

Διαδραστικές ασκήσεις online Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Μελέτης και Θρησκευτικών για την Γ' Δημοτικού 

 

Διαδραστικές ασκήσεις online Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Μελέτης και Θρησκευτικών για την Δ' Δημοτικού  

 

Διαδραστικές ασκήσεις online Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Μελέτης και Θρησκευτικών για την Ε' Δημοτικού 

 

Διαδραστικές ασκήσεις online Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Φυσικής και Θρησκευτικών για την ΣΤ' Δημοτικού  Πηγή: e-didaskalia.blogspot.com

Βρείτε μας στο χάρτη

Login-iconLogin