Παρουσίαση Αθλητικού Κέντρου Ατέρμων στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς | Δεκέμβριος 2017


Η ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙλκίς

Παρουσίαση του Ατέρμονα ώς ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό κέντρο στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς στις 6.12.2017

Φωτογραφία του χρήστη Ατέρμων - Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο.

Βρείτε μας στο χάρτη

Login-iconLogin