ΕΠΙΠΕΔΟ Ι  - JUNIOR CAMP : 12 - 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Το προπονητικό πρόγραμμα της συγκεκριμένης περιόδου στοχεύει στις ανάγκες των νέων αθλητών/τριών γεννηθέντων/θεισών μετάξύ 1993-1996.

Η εκπαίδευση των αθλητών/τριών με 5 χρόνια προπονητική εμπειρία (μεσαίο επίπεδο), εστιάζεται σε όλα τα συστατικά του παιχνιδιού (τεχνική και τακτική) με έμφαση στην τεχνική εκτέλεση όλων των κινήσεων που χρησιμοποιούντια σε ένα αγώνα.

παρέχεται υψηλού επιπε΄δου προπόνηση με σκοπό τη βελτίωση των κινητικών, αντιλητπικών και γνωστικών δεξιοτ΄τηων του/της κάθε αθλητή/τριας. Χρησιμοποιώντασ νέες τεχνολογίες στην προπόνηση προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις κλασσικές τεχνικές εξάσκησης με νέες ώστε να αυξήσουμε την απόδοση του αθλητή.

Εκτός γηπέδου οι αθλητές/τριες συμμετέχουν σε συνεδρίες θεωρητικής κατάρτισης αλλά και ψυχαγωγικά προγράμματα.

Οι αθλητές/τριες αφού αξιολογηθούν ομαδοποιούντια σε σύνολα ίδιου επιπέδου κατάρτισης και ηλικίας.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ - SPECIALITY CAMP : 20 - 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Το κύριο συστατικό αυτού του εντατικού προπονητικού προγράμματος είναι ο συνδυασμός της σωστά εφαρμοσμένης στις τακτικές απιτήσεις του παιχνιδιού.

Το συγκεκριμένο προπονητικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι ιδανικό για έμπειρους αθλητές/τριες γεννηθέντες/θείσες μεταξύ 1988-1993.

Προσμένουμε αθλητές/τριες που ενδιαφέρονται σοβαρά να συμμετάσχουν σε υψηλού επιπέδου συστήματα προπόνησης. Θετική στάση και ήθος στην προπόνηση είανι συστατικά που θα πρέπει να έχουν όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν.

 

Βρείτε μας στο χάρτη

Login-iconLogin